Maciek i Rysiek na II miejscu w zmaganiach z perliczką!

12 grudnia w naszej szkole odbył się , jak co roku, konkurs gastronomiczny. Tym razem młodzi kucharze rywalizowali w temacie "Bliskie spotkania z perliczką". Uczestniczy mieli za zadanie przygotowanie potraw z tego mało znanego, lecz bardzo smacznego, ptaka.

Do konkursu przystąpiło pięć drużyn: Zespół Szkół Samochodowo - Usługowych w Skarżysku-Kamiennej, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Starachowicach, ZDZ w Kielcach Zasadnicza Szkoła Branżowa, ZDZ w Kielcach Niepubliczne Technikum Żywieniowe oraz Zespół Placówek Resocjalizacyjno- Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej. Celem konkursu było m.in. rozwijanie pasji kulinarnych wśród uczniów, ale także promowanie talentów młodych adeptów sztuki kulinarnej, propagowanie zasad zdrowego żywienia, rozbudzanie inicjatywy i pomysłowości w działaniu, integracja uczniów z innych szkół oraz promocja szkoły.
Zmagania kulinarne rozpoczęły się o godz. 9. Uczestnicy konkursu na wykonanie potrawy z powierzonych im produktów mieli 3 godziny.

Nad prawidłowością przebiegu konkursu oraz oceny potraw konkursowych dokonało jury, w skład którego weszli: Anna Leżańska - przewodnicząca, członkowie: Jolanta Krupa, Dorota Zych i Gabriela Król. Oceniano smakowitość potrawy, estetykę i dekorację oraz higienę i porządek miejsca pracy.
Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja ZDZ w Kielcach Niepubliczne Technikum Żywieniowe, drugie Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej : Ryszard Giezgała i Maciej Lisowski, trzecie Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.
Opiekunem naszej drużyny byli: pani Grażyna Rokita i p. Artur Szumielewicz. Konkurs, oprócz opiekunów zespołu, współorganizowały panie: Małgorzta Lech- Derlatka i Ewa Janowska

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i finansowe ufundowane przez sponsorów konkursu, których pozyskał p. Artur Szumielewicz.

tekst: p. Agata Nowak - Wierzchowska
Zdjęcia: Dominika Chmura, Nikola Jagiełło, Krzysztof Jabłoński