Finał Szlachetnej Paczki

10 grudnia w patio Miejskiego Centrum Kultury odbył się koncert w ramach projektu „Szlachetna Paczka.” Był on jednocześnie uhonorowaniem 10-lecia projektu w Skarżysku. Pani Sylwia Kęczkowska oraz pan Łukasz Wnuk, opiekunowie koła wolontariatu w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych, po raz kolejny wzięli udział w wydarzeniu jako SuperW. Szkolne koło wolontariatu corocznie obejmuje uczniów naszej szkoły opieką; w tym roku trzy rodziny otrzymały szlachetna paczkę. Ponadto, uczennica klasy 4 TFS Weronika Kurdybaha, dała pokaz swoich umiejętności wokalnych i wykonała kolędę „Gdy śliczna Panna” przy akompaniamencie fortepianu pana Tomasza Sekuły.

tekst, zdjęcia, film p. Łukasz Wnuk